Fietsen Wandelen
Kunst Cultuur

Soest bruist van cultureel engagement

Lees verder

 

Erfgoed Natuur
Actief

Genoeg te doen!

Soest ligt in een fraaie groene omgeving

Kinderen

Kinderen

In Soest is er van alles te beleven voor kinderen, van kabouterpad tot museum

Eten Drinken

Welkom in Soest

Vandaag Agenda

Overnachten

Blijf slapen

Soest kent tal van prima adressen om een heerlijk weekend, of..

Bekijk aanbod

Winkelen

Verwen jezelf of een ander

Soest kent verschillende winkelgebieden

Overzicht

 

Historie van Soest in Vogelvlucht

Historie van Soest in Vogelvlucht

Is dit uw bedrijf/organisatie?
Pas hier de gegevens aan.

Zoys
Zoys is een vroege benaming voor ons dorp, die voorkomt in oude aktes. De oudst bekende vermelding dateert van 1028, toen in een schenkingsacte bisschop Ansfridus veertien hoeven schonk aan het Benedictijner Klooster in Amersfoort. In andere afschriften van Latijnse oorkonden van de Sint-Paulusabdij in Utrecht wordt de naam ook gespeld als Soys, terwijl in een oorkonde uit 1254 Sose geschreven wordt. De huidige gemeente Soest is ontstaan uit de vóór het jaar 1000 bestaande nederzettingen Soest en Hees, die na de stichting van de Paulusabdij onder het bestuur van de abdij vielen. Uit de vele grafheuvels kan worden opgemaakt dat het gebied al sinds 2000 voor Chr. bewoond was.

Waarschijnlijk betekent "Soest" bron op de grens van hoge en lage gronden, respectievelijk Utrechtse Heuvelrug en Eemvallei; of het komt van: nederzetting aan de "zijde-oost" (Soest) van de Utrechtse Heuvelrug. Soest ontwikkelde zich als een typisch éénzijdig wegdorp. Op de Engh het akkerland en de boerderijen als een lint langs de voet van de Engh. De uiteinden van het langgerekte brinkdorp werden gevormd door Kort-End (de huidige omgeving van de Ferd. Huycklaan), verbonden door het (oude) Kerkpad met het Lang-End (omgeving Burg. Grothestraat) met in het centrum de Kerkebuurt met de Oude Kerk. Het jaar 1028 rekent men als het ontstaan van de gemeente Soest. In 1929 werd het 900-jarig bestaan op grootse wijze gevierd en in 1979 het 950-jarig bestaan.

Soest meer dan 975 jaar
In 2003 was het 975 jaar geleden dat bisschop Ansfridus veertien hoeven aan het Benedictijner Klooster in Amersfoort schonk, die lagen tussen de villas Heze en Zoys, wat later Soest zal gaan heten. Met deze gebeurtenis was de geboorte van Soest een feit. In het jaar 2004 werd het 975 jarig bestaan van Soest uitbundig gevierd.

180.000 jaar geleden
De Soester Engh wordt gevormd.

80.000 tot 10.000 jaar geleden
Dekzandruggen van Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei gevormd.

12.000 jaar geleden
Vorming houtskool houdende laag in Soester duinen.

10.000 jaar geleden
Warmere periode, vorming van het veen.

8000 – 5300 jaar voor Chr.
Vuursteenbewerkers in de Soester duinen.

5300 – 2100 voor Chr.
Grafheuvels in Monnikenbos, op de Stompert en de Engh (Enghenbergje).

Aanvang Soester Geschiedenis

1028 na Chr. Geboorte van Soest
1170 Overstroming van de lage polders rondom Soest.
1239 Praamgracht gegraven
1278 Eerste strijd op de Engh
1355 Soest platgebrand door Hollandse troepen.
1394 Scheiding tussen het Soester en het Heezer veen.
1399 Het Soester veen wordt verkaveld ter ontginning. Pijnenburgergrift wordt gegraven.
1472 Het schip van de oude kerk wordt verlengd met het priesterkoor.
1481 Soest gebrandschat door Hollandse troepen.
1506 Eerste kerkklok wordt naast Oude kerk gegoten.
1543 De Gelderse krijgsheer Maarten van Rossum plundert de Soester kloosters.
1543 Plundering van de Soester kloosters.
1580 In het wapen van Gaesbeek, heet voortaan “Herberg de drie Ringen.
1581 Reformatie in Soest. R.K. godsdienst verboden.
1593 Onderzoek naar kwaliteit Soester onderwijs.
1600 Ondergang van het dorp Hees door verstuiving.
1601 Bij Soesterberg wordt de laatste wolf in het Sticht gevangen.
1681 Vrouwe Bartolotti laat huis aan de Kleine Melm bouwen.
1703 Voorwaarden voor het afplaggen van de Bunt vastgelegd.
1713 Veepest in Soest.
1736 Wegen in de Bunt en het Hart zijn onbruikbaar door afplaggen en uitgraven.
1737 Stenen stellingkorenmolen De Windhond vervangt houten voorganger.
1810 43 % van de Soesters die trouwen kan zijn naam schrijven.
1813 Soest vrij van Franse bezetting.
1815 Soest telt 1560 inwoners en 290 huizen (inclusief 28 hutten).
1816 Gemeentewapen van Soest vastgelegd.
1823 Andries De Wilde (1781-1865) koopt het landgoed Pijnenburg.
1824 Gemeentehuis achter de oude kerk gebouwd.
1827 Opening kalkbranderij bij de Grote Melm.
1837 Stichting van R.K. parochie van Soesterberg.
1845 Eerste steen nieuwe school aan de Middelwijkstraat.
1853 Aanleg Soesterbergsestraat. Bouw Petrus- en Pauluskerk.
1868 Huizen St Joseph gebouwd in opdracht van pastoor Steenhoff (1816-1880). Thans museum Oud Soest.
1870 De openbare straatverlichting in Soest bestaat uit twee kleine olielampen.
1872 Soesterbergsestraat door verwaarlozing onbegaanbaar.
1885 Soest wordt aangesloten op de waterleiding.
1894 Schilder/schrijver Jacobus van Looy vestigt zich in Huize Zomerzorg te Soest.
1895 Soester paardentram van start.
1898 Buurtspoor Baarn en Den Dolder over Soester heide.
1901 Er zijn nog 4 houders van schaapskudden in Soest.
1905 Restauratie Oude Kerk; beelden gevonden. Coop. boerenleenbank opgericht.
1908 Eerste 10 telefoonaansluitingen in Soest.
1909 Echtpaar Koppeschaar laat villa “Tjemara” bouwen aan de Soesterbergsestraat.
De schilder, historicus illustrator J.H.Isings (1884-1977) gaat in d’Opgang aan de Kolonieweg wonen.
1910 Eerste vliegdemonstratie op vliegkamp Soesterberg.
1911 Soester straatnamen officieel vastgesteld. Oude benamingen en tollen verdwijnen.
1913 Soester geschiedschrijver ds. Bos (1817-1913) overlijdt.
1917 Soest huisvest gemobiliseerde soldaten.
1922 Verkaveling Soest-Zuid, start woningbouw.
1924 Einde Soester tram.
1927 Armoede en werkeloosheid in Soest. 135 personen willen in aanmerking komen voor gratis vis. Bouw sanatorium Zonnegloren.
1929 Soest viert 900 jarig bestaan.
1930 Sloop van De Windhond. W.C.Tensen start busdienst.
1932 Soesterbergsestraat krijgt betonplaten.
1933 Opening Soester natuurbad.
1938 Openluchttheater geopend.
1942 Duitse bommenwerper stort neer en vernielt woningen Talmalaan.
1943 Duitsers roven klokken Oude Kerk.
1948 Laatste stoomtrein buurtspoor Baarn-Den Dolder.
1950 Groot bevrijdingsfeest in Soest.
1954 Amerikanen worden gestationeerd op de vliegbasis Soesterberg.
1960 Herstart Groot Geasbeeker Gilde bij 400 jarig bestaan.
1963 Nieuw NS station Soest - Zuid.
1973 Sloop van de Gouden Ploeg.
1978 Sloop van de Maria kerk. Actie Zuidereng Nee geslaagt.
1979 Historische optocht 950 jarig bestaan van Soest. Laatste rit Tensenbussen.
1980 Museum Oud Soest wordt gehuisvest in Huize St Joseph.
1983 Rinke Tolman overlijdt.
1984 Bouw winkelcentrum Hartje - Zuid.
1985 Paus doet Soest aan.
1986 Sloop gebouw Eltheto aan het Driftje.
1989 Sloop Oranje hotel Burg. Grothestraat.
1990 Sluiting Soester Natuurbad. Desmond Tutu in Soest.
1994 Amerikanen verlaten Soesterberg.
1995 Bakkerij van Brummelen sluit definitief.
1996 Sluiting Ziekenhuis Zonnegloren. Sloop verenigingsgebouw St Joseph.
1998 Sluiting station Soest Duinen.
2001 Na 50 jaar weer rogge geoogst op de Engh.
2003 Eerste Soester cultuurfestival. Soest telt 44.868 inwoners.
2004 Viering 975 jarig bestaan van Soest. Hele jaar feest.
2005 Viering 60 jaar bevrijding in Soest.
2006 Viering 100 jarig bestaan van het VVV Soest.
2007 Oprichting van de stichting 4 en 5 mei Soest-Soesterberg.
2006 Bouw van de molenaarskamer en herbouw stellingkorenmolen De Windhond.
2008 Viering 85 jarig bestaan van de brandweer Soest en Soesterberg.
2008 De Koninklijke Luchtmacht verlaat de vliegbasis Soesterberg. Gronden worden grotendeels overgedragen aan de provincie Utrecht.
2009 Opheffing RK parochie Johannes kerk en parochie Maria kerk.
2010 Bouw nieuw parochiehuis bij de Petrus en Paulus kerk.
2010 Stichting 4 en 5 mei Soest Soesterberg organiseert 65 jaar bevrijding.
2011 Landgoed De Paltz wordt door de provincie Utrecht overgedragen aan het Utrechts Landschap.
2011 Provincie Utrecht draagt natuurbeheer van de vliegbasis Soesterberg over aan het Utrechts landschap.
2011 Overdracht Jessurunkamp (voormalig militair kamp) aan de Beaufortlaan te Soest van de provincie Utrecht aan de gemeente Soest. Jessurunkamp is omgevormd tot Jessurunbos.

Referentie-ID: 574 - Bron: Redactie Uit in Soest

Foto'sLaat een reactie achter