Default (standaard als geen header)

Beleidsplan recreatie en toerisme 2012 - 2020 van de gemeente Soest

Gepubliceerd op zondag 11 maart 2012

TPS en vertegenwoordigers uit verschillende organisaties, onder andere vanuit de horeca, de logiesverstrekkers en AGRO toerisme hebben deelgenomen aan interview groepen en een werkbijeenkomst in het gemeentehuis van Soest.  TPS en het VVV hebben daarnaast nog eens zitting gehad in de projectgroep. Grontmij Nederland B.V. heeft het uiteindelijke plan opgesteld onder verantwoordelijkheid van de wethouder van Economische zaken van de gemeente Soest mevrouw Y.C. Kemmerling.

We kunnen stellen dat de grote inbreng vanuit de verschillende organisaties heeft geleid tot het plan wat inmiddels door de gemeenteraad van Soest met een grote meerderheid is aangenomen. Het plan wat nu op tafel ligt biedt kansen voor de toekomst in het kader van  recreatie en toerisme. Immers er ligt een goede basis voor het nemen van verdere acties ter bevordering van activiteiten met betrekking tot  recreatie en toerisme in de gemeente Soest.

Nieuwsoverzicht