Default (standaard als geen header)

Gemeenteraad Soest stemt in met nieuwe samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug

Gepubliceerd op vrijdag 1 mei 2015

Op 30 april heeft de gemeenteraad van Soest ingestemd met de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten voor Hart van de Heuvelrug en Park Vliegbasis Soesterberg (www.hartvandeheuvelrug.nl).

Drie partijen, gemeente Zeist, gemeente Soest en Provincie Utrecht, zetten de samenwerking binnen Hart van de Heuvelrug voort om nog lopende projecten en ambities af te ronden. Hart van de Heuvelrug is gestart in 2004 vanuit een unieke samenwerking tussen maar liefst 17 partijen die een gezamenlijke ambitie hadden: 26 projecten realiseren in het Hart van de Heuvelrug waardoor de ruimtelijke kwaliteit verbeterde. Rode projecten moesten geld opleveren voor de realisatie van natuur. 

De afgelopen 10 jaar is enorm veel werk verzet. Veel daarvan is goed zichtbaar en inmiddels lijkt het alsof het nooit anders is geweest. Wie kent de bebouwing van het Jessurunkamp nog? Wie heeft nog weet van de bodemverontreiniging bij het Kodakterrein? De Vliegbasis heeft nog de robuuste kenmerken van weleer, maar is tevens getransformeerd tot een natuurgebied van formaat met bijzondere recreatieve mogelijkheden. Ruim 380 hectare is midden in Nederland vrij gekomen voor bewoners uit de regio en bezoekers uit het hele land. Met als kers op de taart het Nationaal Militair Museum. 

Wethouder Yvonne Kemmerling is vanuit Soest verantwoordelijk voor Hart van de Heuvelrug. “Dit soort grote gebiedsontwikkelingen waarbij je woningen, natuur, bedrijvigheid, zorg én recreatiemogelijkheden creëert, zijn de afgelopen periode zeldzaam geweest in Nederland. Je hebt met heel veel partijen te maken als je met zo’n gebiedsontwikkeling begint. Niet alleen overheden maar ook zorginstanties, Prorail, ontwikkelaars, bewoners en ondernemers in de regio, enzovoort. En kijkend naar het economisch tij van de afgelopen jaren, vind ik het heel bijzonder dat we er in onze regio in geslaagd zijn om dit echt van de grond te krijgen. Dat lukt niet overal. Er is al veel gerealiseerd. En niet alleen ‘rode projecten’ die geld opleveren. Juist de groene projecten die geld kosten zijn al uitgevoerd. Daar heeft de natuur baat bij maar zeker ook de inwoners en recreanten in onze regio die van al dat natuurschoon kunnen genieten. De successen die we al hebben geboekt zijn een inspiratie voor het vervolg. Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst gaan we er weer met zijn allen tegenaan om de ambities die we voor ogen hebben te realiseren.” 

Nieuwe ambities in een nieuwe tijd: Hart van de Heuvelrug blijft kloppen
Er is hard gewerkt aan de herijking van het Programma. Het is gelukt. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de samenwerking en de voorwaarden. Met dezelfde passie en hernieuwde energie gaan provincie Utrecht, gemeente Soest en gemeente Zeist verder om de ambities af te ronden. 

Het afgelopen jaar hebben de drie partijen intensief overleg gevoerd over de uitwerking van deze basis in twee samenwerkingsovereenkomsten. Zij kijken alle drie er naar uit om gezamenlijk de schouders te zetten onder de laatste projecten uit het programma. Zij werken hierbij intensief samen met partners als Utrechts Landschap, zorgpartijen en de rijksoverheid. 

Met de instemming van de drie partijen is de nieuwe samenwerking nu een feit. Meer informatie over de samenwerkingsovereenkomst en Hart van de Heuvelrug leest u op: www.hartvandeheuvelrug.nl. Op de site vindt u ook een korte film over Hart van de Heuvelrug. De film geeft een beeld van de resultaten die geboekt zijn. 

Bron: gemeente Soest

Nieuwsoverzicht