Default (standaard als geen header)

"Uitindeheuvelrug'- of "Elite pas"

Gepubliceerd op vrijdag 2 maart 2012

De Allureparken hebben gezamenlijk het initiatief opgepakt om een (combi) pas te ontwikkelen die voor velerlei voorzieningen te gebruiken is. Met deze pas kunnen op de parken/hotels allerlei voorzieningen (entree, verblijf, vuilniscontainer, toegangscontrole, zwembad, enz.) gebruikt worden door de recreant maar buiten de parken kunnen ook allerlei verschillende kortingen ingegeven worden voor/door elk participerend bedrijf. Allerlei arrangementen kunnen zo samengesteld worden. De één geeft een gratis kopje koffie, de ander 5% korting op een maaltijd of 5% korting op een verblijf. De server, waar de kaartlezer via internet mee verbonden is, weet of een gebruiker op dat moment wel of geen gast op de Heuvelrug is en kan aan de hand daarvan verschillende kortingen geven. De kaart blijft dus waardevol ook zonder of na een verblijf. Volgens de Allureparken en TPS  is dit de ideale manier om allerlei kruisbestuivingen te realiseren op de Heuvelrug en te zorgen dat gasten regelmatig terugkomen naar de plek waar de kaart waarde houdt! Tevens kunnen gericht nieuwsbrieven verzonden worden en meer betrokkenheid tussen de deelnemers op de Heuvelrug gerealiseerd. Dit is maar een kleine opsomming van de mogelijkheden van de pas.

Aan TPS is gevraagd om onder andere ondersteuning te verlenen bij de invoering van de pas. In de maand september 2012 is TPS voornemens een samenkomst van onder andere logiesverstrekkers, horecaondernemers en vertegenwoordigers uit de musea wereld bij elkaar te roepen om eens met elkaar te brainstormen over het samenstellen van diverse arrangementen. Dit lijkt ons een unieke gelegenheid om een ieder die zich vanuit zijn of haar bedrijfstak bezighoud met recreatie en toerisme uitgebreid te informeren over het gebruik van deze pas met zijn mogelijkheden. Wie weet kunnen we dan al de kaartlezer en te kaart (elite pas) aan u laten zien. We houden u van dit project op de hoogte. Eventuele vragen kunt richten aan Piers de Jong (info@eekhoornnest.nl) die dit project namens de Allureparken trekt.

Nieuwsoverzicht