Default (standaard als geen header)

Onderzoek kwaliteitsverbetering bij verblijfsrecreatie

Gepubliceerd op donderdag 27 september 2018

Recentelijk is het Innovatietraject Verblijfsrecreatie Utrechtse Heuvelrug - met financiële ondersteuning van de Provincie - gestart. Het doel van dit project is het realiseren van kwaliteitsverbetering binnen de verblijfsrecreatie. In dit traject gaan ondernemers en overheden gezamenlijk aan de slag om de verblijfsrecreatie op de Utrechtse Heuvelrug vitaal te maken en succesvol verder op de kaart te zetten.

CELTH (samenwerking tussen de onderwijsinstellingen NHTV, HZ University en Stenden) is voor de uitvoering van het project verantwoordelijk. Voor het welslagen van dit belangrijke project zouden wij u als recreatieondernemer een aantal vragen willen stellen. Dit is de eerste stap van het onderzoek. In een latere fase houden wij u exact op de hoogte over het verloop van het project en uw rol daarin.

Start de enquête

Uw antwoorden worden vanzelfsprekend geanonimiseerd en zijn in rapportages niet naar uw bedrijf herleidbaar.

Mocht u aanvullende informatie wensen over deze vragenlijst dan kunt u contact opnemen met Bert Smit (smit.b@nhtv.nl).

Nieuwsoverzicht