Default (standaard als geen header)

Plaatsen 1e bruine bord in Soest

Gepubliceerd op woensdag 27 juni 2012

Eerste bruine bord in gemeente Soest

Overal in gemeente Soest dezelfde, rustige en eenduidige uitstraling

Op dinsdag 26 juni is om 16.00 uur door wethouder Kemmerling het eerste bruine bord aan een lantaarnpaal bevestigd. Landelijk zijn nieuwe richtlijnen opgesteld voor de toeristische bewegwijzering. Dit betekent dat vele verouderde verwijzingen naar o.a. toeristische trekkers ook in de gemeente Soest zullen verdwijnen.

In de gemeente Soest gaan veel toeristische recreatieve ondernemers gebruik maken van deze bewegwijzering. Het Toeristisch Platform Soest (TPS), het VVV van Soest  en de firma Revis verkeerstechniek hebben gezamenlijk met de gemeente Soest een plan opgesteld wat op dit moment voor een 2e beoordeling/scan bij de gemeente Soest op tafel ligt.

Toeristische ondernemers, sportorganisaties en musea zijn inmiddels op de hoogte van het plan met betrekking tot de nieuwe recreatieve en toeristische bewegwijzering. Doordat de gemeente Soest zich bereid verklaard heeft de eerste aanschaf van de borden voor haar rekening te nemen is deelname voor de diverse organisaties zeer aantrekkelijk geworden. Onderhoudskosten en dergelijke konden hierdoor zeer laag worden gehouden. TPS is er dan ook zeer blij mee dat de gemeente Soest die eerste aanschaf van de borden voor haar rekening heeft willen nemen.  

In het bijzijn van leden van het bestuur van TPS, medewerkers van het verkeerstechnisch bureau REVIS uit Veghel, de voorzitter van de vereniging Artishock, enkele vrijwilligers van het museum Oud Soest en de behandelend ambtenaren van de gemeente Soest bevestigde wethouder Kemmerling het eerste bruine bord aan een lantaarnpaal op de Steenhoffstraat te Soest (zie foto).

Het bestuur van TPS is blij dat een aanvang kon worden gemaakt met de uitvoering van het project. Nadat de gemeente Soest, mede uit het oogpunt van verkeersveiligheid, het plan nog eens heeft gescand zullen de potentiele deelnemers van REVIS een contractje ontvangen. Nadat de contracten door REVIS zijn terugontvangen worden de borden besteld en gaat men tot plaatsing over.

Mocht u als toeristische  ondernemer niet benaderd zijn laat het TPS dan even weten. TPS zal dan alsnog bezien of uw object in aanmerking komt voor bewegwijzering door middel van bruine borden.

Bestuur TPS

 

 

Nieuwsoverzicht