Default (standaard als geen header)

Toeristische en recreatieve bewegwijzering.

Gepubliceerd op donderdag 6 december 2012

Het project toeristische en recreatieve bewegwijzering is praktisch afgerond.
In de maand januari 2013 (week 1) zullen de laatste borden worden geplaatst. Er zal ook nog een controleronde worden gereden om te kijken of alles naar wens is. Helaas hebben we voor de provinciale wegen niet alles conform het plan kunnen realiseren. Dit heeft de maken met het al dan niet verlenen van vergunningen door de provincie. Het mag nog best eens even genoemd worden dat door de enorme financiële impuls van de gemeente Soest het plan in zijn volle omvang gerealiseerd kon worden. Organisaties die te kennen hebben gegeven dat zij mee willen doen, hebben door deze grootse eerste aanzet vanuit de gemeente een heel aantrekkelijk contract aangeboden gekregen voor jaarlijks onderhoud en vervanging. TPS is zeer content met het feit dat dit plan gerealiseerd kon worden.

Nieuwsoverzicht