Default (standaard als geen header)

Toeristische en recreatieve bewegwijzering

Gepubliceerd op zondag 25 maart 2012

Het project recreatieve en toeristische bewegwijzering heeft al een heel proces doorlopen. In het laatste kwartaal van 2010 is dit traject door TPS in nauwe samenwerking met het VVV van Soest en REVIS verkeerstechniek uit Veghel opgepakt. In de maand oktober kon een goed onderbouwt basisplan bij de gemeente Soest worden ingediend. Ook is contact opgenomen met de provincie voor het plaatsen van borden op provinciale wegen. Al gauw konden we merken dat het college van de gemeente Soest het plan stevig omarmde en kreeg TPS het bericht dat de gemeente Soest de financiering van de eerste aanschaf van de borden op zich wilde nemen. Door deze super toezegging kan aan de potentiële deelnemers een zeer aantrekkelijk contract worden aangeboden. Groen licht dus voor TPS om met het VVV en REVIS verkeerstechniek het plan verder uit te werken. In het basisplan is een lijst opgenomen met zo’n 80 te bewegwijzeren objecten. Eigenaren van deze objecten hebben rond 23 februari een brief gehad met de uitnodiging om op 12 maart in het gemeentehuis naar een info avond te komen waar verdere uitleg,  over het uitrollen van het plan,  werd gegeven. Op deze avond werd door de heer Bosscher van bungalowpark ‘Het Bossch’ samen met wethouder Kemmerling en Rob Eijkemans van REVIS verkeerstechniek het eerste inschrijfformulier ondertekend.

Het vervolg is dat alle potentiële gebruikers wederom een brief krijgen toegestuurd met een stukje toelichting hoe het verdere proces in zijn werk gaat. Ook zal in deze brief het kostenaspect voor de potentiële gebruikers te lezen zijn. Bij deze brief zit een inschrijfformulier. Doormiddel van dit inschrijfformulier kan men intekenen. Aan de hand van de intekenaars wordt het definitieve plan opgesteld wat nog even aan de verkeersdeskundige van de gemeente wordt voorgelegd. Als dit allemaal achter de rg is gaan we de borden plaatsen. Het streven is er opgericht om voor de grote vakantie de meeste borden geplaatst te hebben. 

Een lang gekoesterde wens van onder andere logiesverstrekkers gaat in vervulling. Een pluim voor de gemeente Soest dat zij zich zo flexibel in het kader van dit project hebben opgesteld is echt op zijn plaats.

Op de bijgevoegde foto ziet u een voorbeeld van dergelijke borden. In vele gemeenten in Nederland ziet u al dit soort borden staan. In onze regio lopen diverse projecten met betrekking tot het plaatsen van dit soort (standaard) borden. Het straalt uniformiteit uit in de gehele regio.

Nieuwsoverzicht