Default (standaard als geen header)

Nieuwe opzet van werken door TPS

Gepubliceerd op zaterdag 1 december 2012

Binnen  het bestuur (DB/AB) van TPS is besloten om op een andere manier te gaan werken dan zoals u tot op heden van TPS gewend bent. Het DB en AB wordt omgebogen naar een dagelijks vast bestuur. Vanuit het dagelijks bestuur worden projecten opgepakt die uitgewerkt gaan worden door één of meerdere bestuursleden aangevuld met deelnemers  o.a. vanuit de toeristische en recreatieve sector. Het bestuur bestaat thans uit vijf bestuursleden. De komende maanden zal gekeken worden naar een uitbreiding van het bestuur. Het streven is er op gericht dat twee maal per jaar, voor de eerste keer dus op 4 april 2013, alle partners van TPS worden uitgenodigd voor een informatie/netwerk c.q. thema bijeenkomst. Op deze avond hoopt TPS ook vanuit de sector ideeën te horen die dan verder in werkgroepverband o.l.v. TPS uitgewerkt kunnen gaan worden. Met het beleidsplan recreatie en toerisme 2012 – 2020 van de gemeente Soest in de hand kan TPS veel voor u betekenen.

Het bestuur bestaat thans uit Remco de Hiep, Paul Martens, Sonja Huizinga, Henk van Asch en ondergetekende. Op 15 november hebben we afscheid genomen van onze penningmeester Antonio van den Hengel. Langs deze weg willen wij Antonio nogmaals hartelijk bedanken voor zijn inzet binnen TPS. De financiën van TPS waren bij hem in zeer goede handen. Mede door het door hem gevoerde beleid kan TPS terugkijken op voor TPS zeer gezonde financiële jaren. Daardoor kan TPS ook een substantiële bijdrage leveren aan de digitale borden. Antonio namens ons allen hartelijk dank voor je inzet en ondersteuning van TPS.  Henk van Asch heeft het penningmeesterschap van Antonio overgenomen.

Nieuwsoverzicht