Default (standaard als geen header)

Digitale informatieborden

Het Toeristisch Platform/Uit in Soest-Soesterberg (TPS/UIS) heeft met de gemeente Soest een alternatief ontwikkeld ter vervanging van de oude evenementenborden, door het plaatsen van vijf digitale informatieborden op de toegangswegen in Soest en Soesterberg.

De informatieborden, met aan de achterzijde de plattegronden van Soest en Soesterberg, bestaan uit twee delen: een voor Soester evenementen (bovendeel) en een commercieel deel (benedendeel).

Deel evenementen
Er is ruimte voor maximaal acht a negen evenementen. Per evenement kunnen vijf tekstregels (elk met 16 karakters per regel) LED verlichting, met een maximum van 80 karakters, worden geplaatsts. De berichtgeving hiervan wisselt om de zes seconden.

Aanmelden evenementen
De aangemelde evenementen worden gevuld door TPS/UIS. Er is een reglement (‘spelregels’) opgesteld dat te vinden is op www.uitinsoest.nl onder het kopje ‘Aanmelden evenement’. Dit is ook het formulier waar evenementen kunnen worden aangemeld voor zowel de digitale borden als voor vermelding op de site van uitinsoest.nl.

Kosten aanmelden evenement
Het plaatsen van evenementen bieden TPS en de gemeente Soest voor organisaties die geen entree heffen gratis aan. Zie voor een prijsindicatie bij entreeheffing het aanmeldformulier. Op de lichtkrant worden geen commerciele evenementen vermeld. 

Deel commerciële doeleinden
Het commerciële deel bestaat uit een rol van negen reclame-uitingen die per 10 seconden wisselen. Het vullen van het commerciële deel wordt verzorgd door ‘Suurland Outdoor’. Voor een prijsopgave kan men bij hen terecht.

Meer informatie over Digitale informatieborden op toegangswegen in Soest en Soesterberg kunt u vinden via de website www.uitinsoest.nl onder de knop ‘Aanmelden evenement’ (bovenste balk op de home page). 

De digitale informatieborden staan op de navolgende plaatsen in Soest en Soesterberg:

  • Vredehoffstraat
  • Soesterbergsestraat
  • Birkstraat
  • Koningsweg
  • Rademakerstraat (Soesterberg)