Default (standaard als geen header)

Expositie metalen bodemvondsten

14-04-2017 t/m 16-07-2017

Bijzondere expositie metalen bodemvondsten Soest en omgeving samengesteld door Vrienden Metaaldetectie Soest (VMDS).

De VMDS bestaat uit een vriendenkring die het zoeken met een metaaldetector als gemeenschappelijke hobby heeft. Deze Soester zoekvrienden zijn: Sven Gerrits, Hans Peters en Doede Wiersma.

Regelmatig zijn zij te vinden op en rond de Soester akkers waar zij bezig zijn met hun hobby: het al dan niet met succes onderzoeken van de bodem op interessante metalen objecten. Metalen objecten met een geschiedenis. Van recent tot heel erg lang geleden. Alles is mogelijk!

En als er dan iets wordt gevonden waaruit bestaan die vondsten dan?

Als je maar goed en op de juiste plekken zoekt kan het van alles zijn: munten, gespen, gewichten, loodjes, knopen, leerbeslag, sleutels, sieraden, spinloodjes, duivenringen  enz. enz. Met hun instelling van “Alles ligt overal” komen ze heel ver.

Slechts 5% van alle metalen vondsten is interessant, waarvan zelfs maar 1% vitrinewaardig.

De rest is vaak rommel zoals lood, aluminium (zilverpapier), koper, nikkel enz. maar wordt wel meegenomen. Immers, lood en koper kan bij de plaatselijke oud ijzer & metaalhandel nog wel wat opbrengen……De kosten en de baat….

Het doel waarom alles wordt meegenomen is tweeledig.

1)   Laat je de rommel liggen dan buk en graaf je de volgende keer nogmaals, (goed voor de conditie zult u zeggen maar het werkt vaak best ontmoedigend)

2)   Lood, tin en koper (oude batterijen) zijn domweg zeer slecht voor het milieu.

Van al deze ongesorteerde rommel hangt een overzichtsposter in de expositiezaal van museum Soest.

Ook worden er z.g. oogvondsten gedaan: potscherven, glazen potjes, stukjes vuursteen, pijpenkopjes enz. Vaak zijn dit tevens z.g. gidsvondsten die aangeven met welke periode men te maken heeft. Ook hiervan ligt er tijdens de expositie een aantal uitgestald.

Hoe kwamen bodemvondsten toch in de grond terecht?

Sinds mensenheugenis worden er al munten en gebruiksvoorwerpen verloren, weggegooid en of/begraven:

1: Persoonlijk verlies.

Een persoon verloor per ongeluk een munt/en of gebruiksvoorwerp.

2: Verlies door afval.

Munten of gebruiksvoorwerpen kwamen per ongeluk tussen het afval te zitten. En het afval werd daarna weggegooid in tuin, beerput, drekschuit, straat, sloot/gracht, terp, akker, dijken, enz.

3: Begraven van munten of gebruiksvoorwerpen:

Omdat er in het verleden geen banken waren begroeven mensen hun waardevolle spullen ergens in de grond om zo diefstal/roof tegen te gaan. Persoon overleed later en waardevolle spullen bleven of blijven in de grond zitten.

4: Brand in huis of dorp.

Bij een brand ging vaak een heel huis en/of dorp eraan. De metalen voorwerpen bleven na een brand over. En belanden zo in de bodem.

5: Afdanken.

Gebruiksvoorwerpen werden weggegooid omdat iets niet meer heel of bruikbaar was.

Dit waren de meest voorkomende redenen of oorzaken dat munten en gebruiksvoorwerpen in de grond terecht kwamen. En het is aan de VMDS om die weer te vinden en een stukje geschiedenis voor het nageslacht te bewaren of te exposeren.

Zie ook www.museumsoest.nl (ook voor de openingstijden)

Referentie-ID: 15633 - Redactie: Uit in Soest

Terug naar agenda

Laat een reactie achterOok vandaag!