Default (standaard als geen header)

Expositie over de natuur in Soest en Soesterberg

03-02-2018 t/m 06-05-2018

Nieuwe PERMANENTE expositie over de Soester natuur in museum soest

Museum Soest had in het verleden op de zolder een hoekje ingericht dat was gewijd aan onze veldbioloog Rinke Tolman. (Oosterzee, 25 mei 1891 – Amersfoort, 12 maart 1983) Hij was een Nederlandse veldbioloog, "natuurpropagandist”, schrijver en vertaler van een groot aantal natuurboeken, als ook dichter, journalist en ereburger van Soest. Over de  natuur die de gemeente Soest rijk is zag je in het museum verder eigenlijk niets terug. Hier moest verandering in komen. Er werd een plan van aanpak geschreven en een begroting opgesteld. Uit diverse hoeken werden de benodigde euro’s ter beschikking gesteld om een natuurafdeling in het museum te realiseren. Voor een dergelijk project moesten de euro’s echt van buitenaf komen. 

Dit project werd uiteindelijk financieel mogelijk gemaakt door Smurfit Kappa MNL Golfkarton, Rotary club Soest-Baarn, Rabobank Amersfoort Eemland, gemeente Soest en twee vrijwilligers van museum Soest. Het museum wilde met deze nieuwe afdeling bereiken dat bezoekers konden kijken, lezen en luisteren. Dus moesten er naast hout, verf, spijkers, schroeven, vloerbedekking (kunstgras) en glasplaten, professionele  materialen zoals audiosystemen en LED/LCD schermen aangeschaft worden. Alvorens tot de inrichting van de nieuwe afdeling kon worden overgegaan moest er een gedeelte van de zolder worden vrijgemaakt, moest er een herindeling plaatsvinden en heel veel getimmerd en geschilderd worden.

Alle voorkomende werkzaamheden voor de bouw van deze afdeling zijn verricht door de vrijwilligers van museum Soest. Het is een ruime educatieve afdeling geworden waar aan de hand van vele foto’s, teksten en luisterverhalen over de Eem, de Soester Eng en de Stompert een goed beeld gegeven wordt over de natuur van Soest en Soesterberg. Uiteraard is de historie van diverse gebieden niet vergeten in de presentaties. Aan de inrichting van de afdeling hebben meerdere organisaties zoals:  diverse werkgroepen van IVN-Eemland, de vlinderstichting, Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, gemeente Soest en Stichting Vrienden Soester Eng meegewerkt.  

Vele particulieren hebben materialen zoals opgezette vogels en diersporen ter beschikking gesteld voor de inrichting van diverse vitrines. Op de afdeling is ook een leestafel gesitueerd waar veel informatie te vinden is over de natuur zoals die in Soest voorkomt. Bent u geïnteresseerd in de natuur van onze mooie gemeente neem dan maar even de tijd voor deze afdeling. Voor de jeugd heeft het museum 37 z.g. zoekkaarten aangeschaft over o.a. vogels, planten, paddenstoelen, zoogdieren, vlinders en libellen. Onze jeugdige biologen kunnen hun hart ophalen. Rinke Tolman hebben we uiteraard niet vergeten. Hij kijkt uit over onze nieuwe afdeling.

Deze nieuwe afdeling is een verrijking voor het museum en onze mooie gemeente.

Op 2 februari zal de opening van deze nieuwe afdeling worden verricht door wethouder Van Berkel- Vissers. De expositie is voor het publiek te zien met ingang van 3 februari.

Zie ook www.museumsoest.nl

Referentie-ID: 17035 - Redactie: Uit in Soest

Terug naar agenda

Laat een reactie achterOok vandaag!