Default (standaard als geen header)

Herdenking 33 van Soesterberg op 19 november 2018

19-11-2018

Maandag 19 november herdenken we de drieëndertig  verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog die op 19 november 1942 op de vliegbasis Soesterberg door de bezetter zijn gefusilleerd.  

Deze herdenking wordt dit jaar voor de 10e keer georganiseerd door de stichting comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg. Ook dit jaar wordt deze herdenking weer georganiseerd samen met de leerlingen van de Openbare Basisschool “De Egelantier” uit Soest. De samenwerking met deze leerlingen wordt zeer op prijs gesteld. Immers zij vervullen een duidelijke rol zowel bij de ontvangst van de gasten als op de fusilladeplaats. Ook dit jaar is groep acht van “De Egelantier” weer aanwezig om met ons de “33 van Soesterberg” te herdenken. Op 9 november hebben we samen met de kinderen van groep 8 geoefend. Dit verliep al super. Het is mooi om te zien hoe deze kinderen geïnteresseerd zijn in het verhaal rond deze 33 oorlogsslachtoffers en hoe bewust ze er mee omgaan. 

De 33 van Soesterberg die vandaag weer worden herdacht zijn door de bezetter uit diverse plaatsen in Nederland naar Soesterberg gebracht om daar te worden gefusilleerd omdat zij zich verzetten tegen de schending van vrijheid en verdraagzaamheid. Zij kwamen niet uit Soest of Soesterberg maar uit diverse plaatsen buiten de gemeente Soest. De meeste hadden beroepen als metaalbewerker, stukadoor, los arbeider, schilder, monteur, elektricien, landarbeider, stratenmaker, banketbakker en een gemeentewerkman. Zonder meer landgenoten die opkwamen voor de vrijheid van hun medemens en hun vaderland en dit door een laffe daad van de bezetter met de dood hebben moeten bekopen.

De ontvangst van de genodigden (familie, vrienden, kennissen van de slachtoffers) vindt dit jaar ook weer plaats in het parochiehuis van de RK. St Carolus Borromeus kerk te Soesterberg.

Programma.

13.00 uur                   
Kinderen van de OBS ‘De Egelantier’ ontvangen gasten en deelnemers in het parochiehuis van de RK St Carolus Borromeus kerk te Soesterberg.

13.30 uur                   
Welkomstwoord door C.J. Vos, voorzitter stichting 4 en 5 mei Soest-Soesterberg.

13.35 uur                   
Toespraak door loco burgemeester H. Dijkhuizen van de  gemeente  Soest.

± 13.50 uur                
Vertrek per bus vanaf het parochiehuis naar het monument
van “de 33 van Soesterberg” op de oude vliegbasis Soesterberg. 

± 14.10 uur                
Aankomst nabij de oude schietbaan.

Kinderen basisschool “de Egelantier” nemen kransen in ontvangst. Stoet stelt zich op. Volgorde: Kinderen, loco burgemeester H. Dijkhuizen en wethouder A. Treep, Raadsvrouw E. Verbruggen (geestelijk verzorger krijgsmacht),  dhr A. Verlaan van PVO (trompettist), stichting comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg en overige genodigden.

Programma op de fusilladeplaats:

Kort welkomstwoord door voorzitter stichting 4 en 5 mei Soest-Soesterberg.

Overdenking door raadsvrouw E. Verbruggen.

Voordracht van de gedichten door de kinderen van de OBS De Egelantier.

Kinderen van de OBS De Egelantier noemen namen op van de slachtoffers.

Trompettist Adri Verlaan blaast taptoe,

Twee minuten stilte,

Trompettist Adri Verlaan blaast signaal voorwaarts.

Kranslegging, volgorde: loco burgemeester H. Dijkhuizen en wethouder A. Treep en bestuur stichting comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg, namens de gemeente Soest en de stichting comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg, kinderen basisschool “de Egelantier”  (krans en leggen rozen neer),  Kolonel De Jongh (Commandant van het Centrum voor Mens en Luchtvaart) namens de Koninklijke Luchtmacht, Comité Herdenking Februari staking 1941 dhr T. Smeets en mevr. M.  de Boo,  Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers dhr. D. de Boef en namens de Raad van Kerken Soest en Soesterberg mevr. J. van Kempen en mevr. G. Schimmel, gevolgd door bloemlegging familie en vrienden van de slachtoffers en overige aanwezigen.

Afsluiting met gedicht voorgedragen door loco burgemeester H. Dijkhuizen.

Defilé (wordt geopend door de kinderen samen met loco burgemeester H. Dijkhuizen en wethouder A. Treep).

Na defilé terugkeer naar de bussen.

± 15.00 uur                 Terugkeer naar het parochiehuis.

(Deelname aan deze herdenking op de fusilladeplaats is mogelijk voor inwoners uit de gemeente Soest. Parkeren dient te geschieden op de aangewezen parkeerplaatsen van het Nationaal Militaire Museum. De herdenkingsplaats op de oude vliegbasis is alleen lopend en/of per fiets te bereiken) en neemt enige tijd in beslag). Route naar de herdenkingsplaats is op te vragen via info@4-5-mei.nl

Inlichtingen bij Cees Vos, cees.vos@4-5-mei.nl, 06-28939510

 

Referentie-ID: 18233 - Redactie: Uit in Soest

Terug naar agenda

Laat een reactie achterOok vandaag!