Default (standaard als geen header)

Herdenking capitulatie van Japan op 15 augustus 2019

15-08-2019

Herdenking capitulatie van Japan op Donderdag  15 augustus 2019 aanvang 11.00 uur bij het monument aan de Ir. Menkolaan te Soest.

Voor de Indische Nederlanders, die 3½ jaar onder het Japanse juk hebben geleden, is 15 augustus een zeer belangrijke datum omdat voor hen toen pas de Tweede Wereldoorlog eindigde.

Net als in de voorgaande jaren wordt door de Stichting Comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg samen met de Vereniging Woongemeenschap van Ouderen “Insulinde” op 15 augustus 2019 te 11.00 uur bij het verzetsmonument aan de Ir Menkolaan, alwaar een blijvend gedenkteken ter nagedachtenis aan inwoners van de gemeente Soest die in het voormalig Nederlands-Indië in dienst van het vaderland zijn gevallen, maar ook ter nagedachtenis aan alle burgerslachtoffers die tengevolge van de strijd in Nederlands-Indië hun leven lieten, de jaarlijks terugkerende herdenking georganiseerd.

Programma:

10.15 uur                    Verzamelen bij woongroep Insulinde (Wilgenblik 34) te Soest,

                                    voor genodigden.

10. 50 uur                   Vertrek naar het monument aan de Ir. Menkolaan te Soest.

11.00 uur                    Aanvang herdenking bij het monument.

Na de aankomst bij het monument start de herdenking.

Volgorde programma na aankomst bij het monument.

Bij aankomst muziek.

1.         Woord van welkom door voorzitter Stichting comité 4 en 5 mei Soest – Soesterberg de heer C.J.Vos.

2.         Toespraak door  locoburgemeester de heer H. Dijkhuizen

3.         Toespraak namens de Vereniging Woongemeenschap van Ouderen ‘Insulinde’ door mevrouw H. Verburg-Wormer

4.         2 minuten stilte.

5.         Gebed.

De bloemlegging wordt begeleid door muziek.

6.         Bloemlegging door:

            Loco burgemeester de heer H. Dijkhuizen. .

            Vereniging Insulinde, namens de Indische gemeenschap van Soest door mevrouw J. Gerbracht en de heer H. van Turenhout.

            Stichting Comité 4 en 5 mei Soest – Soesterberg door de heer P. Klandermans.

            COSBO door de heer F. Panhuijzen en de heer T. Stoop.

            Bloemstuk namens de veteranen van Soest en Soesterberg door de heer J. Sieben en de heer J. Schreuders.

            Overige belangstellenden.

7.         Afsluiting met voordracht gedicht door loco burgemeester de heer H. Dijkhuizen.

8.         Einde bijeenkomst bij het monument (omstreeks 11.45 uur).

Afsluitende muziek bij het verlaten van de gedenksteen en monument.

Beide organisaties nodigen een ieder van harte uit om bij deze herdenking aanwezig te zijn.

Wij hopen dat u samen met ons deze plechtigheid komt bijwonen.

Stichting Comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg

Vereniging Woongemeenschap van Ouderen “Insulinde”

(wijzigingen voorbehouden)

Zie ook www.4-5-mei.nl

Referentie-ID: 19554 - Redactie: Uit in Soest

Terug naar agenda

Laat een reactie achterOok vandaag!