Default (standaard als geen header)

Herdenking 33 van Soesterberg

19-11-2019

Herdenking 33 van Soesterberg op dinsdag 19 november 2019.

Dinsdag 19 november herdenken we de drieëndertig  verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog die op 19 november 1942 op de vliegbasis Soesterberg door de bezetter zijn gefusilleerd.  

Deze herdenking wordt dit jaar voor de 11e keer georganiseerd door de stichting comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg. Ook dit jaar wordt deze herdenking weer georganiseerd samen met de leerlingen van de Openbare Basisschool “De Egelantier” uit Soest. De samenwerking met deze leerlingen wordt zeer op prijs gesteld. Immers zij vervullen een duidelijke rol zowel bij de ontvangst van de gasten als op de fusilladeplaats. Ook dit jaar is groep acht van “De Egelantier” weer aanwezig om met ons de “33 van Soesterberg” te herdenken. Op 30 oktober is er samen met de kinderen van groep 8 geoefend. Dit verliep al super. Het is mooi om te zien hoe deze kinderen geïnteresseerd zijn in het verhaal rond deze 33 oorlogsslachtoffers en hoe bewust ze er mee omgaan. 

De 33 van Soesterberg die op 19 november weer worden herdacht zijn door de bezetter uit diverse plaatsen in Nederland naar Soesterberg gebracht om daar te worden gefusilleerd omdat zij zich verzetten tegen de schending van vrijheid en verdraagzaamheid. Zij kwamen niet uit Soest of Soesterberg maar uit diverse plaatsen buiten de gemeente Soest. De meeste hadden beroepen als metaalbewerker, stukadoor, los arbeider, schilder, monteur, elektricien, landarbeider, stratenmaker, banketbakker en een gemeentewerkman. Zonder meer landgenoten die opkwamen voor de vrijheid van hun medemens en hun vaderland en dit door een laffe daad van de bezetter met de dood hebben moeten bekopen.

De ontvangst van de genodigden (familie, vrienden, kennissen van de slachtoffers) vindt dit jaar ook weer plaats in het parochiehuis van de RK. St Carolus Borromeus kerk te Soesterberg.

Voor de gemeente Soest is dit de eerste herdenking in het kader van 75 jaar vrijheid wat gevierd wordt van 6 juni 2019 ( D - day) tot en met oktober 2020 (75 jaar Verenigde Naties). In heel Nederland worden in het kader van 75 jaar vrijheid – in deze periode - activiteiten georganiseerd.

Programma.

13.00 uur                    Kinderen van de OBS ‘De Egelantier’ ontvangen gasten en deelnemers in het parochiehuis van de RK St Carolus Borromeus kerk te Soesterberg.

13.30 uur                    Welkomstwoord door C.J. Vos, voorzitter stichting 4 en 5 mei Soest- Soesterberg.

13.35 uur                    Toespraak door burgemeester R.T. Metz van de  gemeente Soest.

± 13.50 uur                 Vertrek per bus vanaf het parochiehuis naar het monument van “de 33 van Soesterberg” op de oude vliegbasis Soesterberg. 

± 14.10 uur                 Aankomst nabij de oude schietbaan.

Kinderen basisschool “de Egelantier” nemen kransen in ontvangst. Stoet stelt zich op. Volgorde: Kinderen, burgemeester R.T. Metz en wethouder L. van Aalst, Ds. J. Knoop (geestelijk verzorger krijgsmacht),  dhr A. Verlaan van PVO (trompettist), stichting comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg en overige genodigden.

Programma op de fusilladeplaats:

Kort welkomstwoord door voorzitter stichting 4 en 5 mei Soest-Soesterberg.

Overdenking door Ds. J. Knoop.

Voordracht van de gedichten door de kinderen van de OBS De Egelantier.

Kinderen van de OBS De Egelantier noemen namen op van de slachtoffers.

Trompettist Adri Verlaan blaast taptoe,

Twee minuten stilte,

Trompettist Adri Verlaan blaast signaal voorwaarts.

Kranslegging, volgorde: burgemeester R.T. Metz en wethouder L. van Aalst en bestuur stichting comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg, namens de gemeente Soest en de stichting comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg, kinderen basisschool “de Egelantier”  (krans en leggen rozen neer),  Kolonel De Jongh (Commandant van het Centrum voor Mens en Luchtvaart Soesterberg) namens de Koninklijke Luchtmacht, Dhr. R. Weijers namens het Nationaal Militair Museum, Comité Herdenking Februari staking 1941 dhr T. Smeets en mevr. M.  de Boo,  Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers dhr. D. de Boef (legt ook bloemen neer namens de gemeente Amsterdam) en namens de Raad van Kerken Soest en Soesterberg mevr. J. van Kempen en mevr. G. Schimmel, gevolgd door bloemlegging familie en vrienden van de slachtoffers en overige aanwezigen.

Afsluiting met gedicht voorgedragen door burgemeester R.T. Metz.

Defilé (wordt geopend door de kinderen samen met burgemeester R.T. Metz en wethouder L. van Aalst).

Na defilé terugkeer naar de bussen.

± 15.00 uur Terugkeer naar het parochiehuis.

Deelname aan deze herdenking op de fusilladeplaats is mogelijk voor inwoners uit de gemeente Soest. Parkeren dient te geschieden op de aangewezen parkeerplaatsen van het Nationaal Militaire Museum. De herdenkingsplaats op de oude vliegbasis is alleen lopend en/of per fiets te bereiken) en neemt enige tijd in beslag). Route naar de herdenkingsplaats is op te vragen via info@4-5-mei.nl

Voor degene waarvoor het lopen naar de herdenkingsplaats lastig is kan gebruik worden gemaakt van de bus. De bus kan even stoppen bij de parkeerplaats gelegen schuin tegenover het NMM (bij binnenkomst de 1e parkeerplaats rechts). Opgave voor de bus graag naar Cees Vos per mail cees.vos@4-5-mei.nl.

Zie ook www.4-5-mei.nl

(Wijzigingen in het programma voorbehouden)

Referentie-ID: 20094 - Redactie: Uit in Soest

Terug naar agenda

Laat een reactie achterOok vandaag!