Default (standaard als geen header)

Expositie Hedendaagse Iconen

28-11-2021 t/m 19-12-2021

Oude Kerk

Torenstraat 1
3764 CK Soest

Telefoonnummer
035-6022120

E-mailadres
info@oudekerksoest.nl

Website
www.oudekerksoest.nl

Meer over Oude Kerk

Op zaterdagmiddag 27 november om 15.00 uur zal de expositie “Hedendaagse Iconen” van kunstenaar Wasili Wasin worden geopend in de Oude Kerk Soest. Aansluitend concert m.m.v. het Klein Byzantijns Koor Zeist. Het werk van Wasili Wasin weerspiegelt in zekere zin de positie van de moderne mens (al dan niet gelovig): enerzijds is er soms starre traditie waaraan hij schatplichtig is, anderzijds is er de omringende wereld, die zo snel verandert dat de traditionele opvattingen en beelden niet meer lijken te passen. De opdracht is om een eigen mix te maken van oud en nieuw. Dat geldt voor een eigentijdse verbeelding en vormgeving van het geloof, maar ook voor de inhoud van het geloven.

Wasili Wasin combineert de visie en technieken van de moderne mens met de oude, traditionele technieken van de Russische iconenschilders. Hij plaatst zich zowel nadrukkelijk in de traditie van iconenschilders als in de rol van modern kunstenaar, die een vrij en onorthodox gebruik van materialen maakt. Hij houdt zich strikt aan de regels over wie wel en niet op iconen mogen worden afgebeeld, maar gebruikt knoesten en gaten in de houten ondergrond als sculpturale elementen. Wasin is, als modern mens, voortdurend in beweging: zijn manier van iconen schilderen ontwikkelt zich nog steeds. Zijn doel blijft evenwel de toeschouwer in contact te brengen met het geheim, het oerbeeld waar het icoon een beeld van is.

U bent op 28 november, 11, 12, 18 en 19 december 2021 welkom in de Oude Kerk, Torenstraat 1. De kerk is geopend tussen 14.00 en 16.00 uur. Wij respecteren overigens de RIVM coronaregels.

Referentie-ID: 22718 - Redactie: Uit in Soest


Locatie Expositie Hedendaagse IconenTerug naar agenda

Laat een reactie achterOok vandaag!