S Natuur

Beleef de natuur

Soest is een uniek dorp, want het heeft bijna alles wat je maar kunt bedenken op natuurgebied: water, weiden, bos, heide en duinen. In al dat moois mag, op een paar uitzonderingen na, vrij worden gewandeld, gefietst en met paard of pony op pad. 

In vroege tijden is Soest ontstaan op de overgang tussen laag, nat gebied en hoger, droog gebied. Dat was een veilige plaats om te wonen, want het was hoog genoeg om niet onder water te komen, maar toch was er water genoeg voor mens en dier. Dat water was afkomstig van de Zuiderzee, die in open verbinding stond met de Noordzee en als de wind uit het noorden kwam, kon het toen dus flink spoken, dan steeg het water en waren de wegen in de polder onbegaanbaar, maar het hoger gelegen dorp hield de voeten droog. Na de aanleg van de afsluitdijk en de Flevopolder werd het in Eemland wat minder onstuimig. In de weilanden in het hele gebied ten zuiden van het Eemmeer broeden weidevogels zoals de kievit, de grutto, de tureluur en de scholekster. Om de omstandigheden voor deze vogels te verbeteren werken veel boeren en organisaties samen. Op een aantal plaatsen wordt de waterstand verhoogd, worden poelen aangelegd en wordt later gemaaid. In de winter overwinteren ganzen, zwanen en veel soorten eenden in de Eempolders en ook is de grote zilverreiger een vaak geziene gast. Er is in de polder dus altijd wel iets te zien. Vanaf de Eem loopt het terrein op naar een hoog gelegen stukje historie: De Soester Eng. Het grootste gedeelte is bebouwd, maar het zuidelijk deel wordt in stand gehouden als agrarisch gebied en Molen De Windhond kijkt daar weer uit over de akkers. Dit gebiedje is goed toegankelijk.

Fiets, wandel, vaar, ruiter- en menroutes

Tussen Soest en Soesterberg liggen bossen en stuifduinen, elk gebied met een eigen karakter. De Lange Duinen bestaan uit een grote zandvlakte omgeven door bos, terwijl de Korte Duinen een wat meer besloten karakter hebben. De weidse uitzichten zijn hier spectaculair. Ten zuiden van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort is het bos dichter, daar liggen het Burgemeestersbos, het Ezelsveld, landgoed de Paltz en niet te vergeten de Stompert, bijna de hoogste heuvel van de Utrechtse Heuvelrug, die bedekt is met strubbebossen, waarvan de kronkelige takken een geheimzinnig sfeertje veroorzaken. In al deze gebieden komen reeën voor, konijnen, dassen, eekhoorns voor en nog veel meer. 

Alles (13)Ruiter en menroute (1)(Cultureel) erfgoed (2)Wandelroutes (5)Fietsroutes (4)
Park Vliegbasis Soesterberg

Verlengde Paltzerweg 1

Soest

Volg de Eem

Verlengde Hooiweg

Soest

Meer naar het westen ligt de vlakte van Pijnenburg, vroeger een drassig veengebied en dat kun je nog zien tussen de wijk Overhees en de Wieksloterweg, waar ook een nieuw nat natuurgebiedje is aangelegd: De Wiek. Ten zuiden daarvan liggen de uitgestrekte bossen van Op Hees met prachtige lanen, waarin het goed wandelen is. Ook ligt er een breed fietspad, geschikt voor scootmobielen, dat aansluiting gaat krijgen op het ecoduct Op Hees.

Bij Soesterberg ligt het voormalig vliegveld Soesterberg, een enorme vlakte, waarboven de leeuweriken hun jubelende zang laten horen. Op de oude vliegbasis bevinden zich verschillende wandel- en fietsroutes. Volop genieten dus in de Soester natuur!