Default (standaard als geen header)

Widget

Wat is er allemaal te doen in Soest? Dit kunt u nu eenvoudig via een widget op uw pagina zetten. Om de widget op uw website te plaatsen drukt u op de ‘Genereer’ knop en kopieer en plak vervolgens de code in uw pagina. Desgewenst kunt u de afmeting en het aantal regels aanpassen.

Wij vinden het leuk om te horen als u de widget heeft geplaatst.

Licentieovereenkomst Uit in Soest Widgets
Uit in Soest widgets zijn applicaties welke u op uw website mag plaatsen en die de bezoekers van uw website de mogelijkheid bieden om content van de websites van Uit in Soest, waaronder maar niet uitsluitend www.uitinsoest.nl, te raadplegen. Deze licentieovereenkomst stelt voorwaarden aan uw gebruik van de Uit in Soest Widgets.

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van de Uit in Soest Widgets berust bij Uit in Soest. Uit in Soest verleent u hierbij het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke en herroepbare recht om de Uit in Soest Widgets op uw website te plaatsen voor eigen en niet-commercieel gebruik. Uit in Soest verleent geen toestemming voor gebruik op andere wijze als hiervoor genoemd u mag de Uit in Soest Widgets niet op een oneigenlijke wijze gebruiken of op een wijze die nadelig kan zijn voor de Uit in Soest of de achterliggende producten en diensten van de Uit in Soest. Uit in Soest behoudt zich het recht voor om u het verdere gebruik van de Uit in Soest Widgets te ontzeggen en deze licentieovereenkomst te beëindigen.

Deze Uit in Soest Widgets worden u kosteloos ter beschikking gesteld. Uit in Soest is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van deze widgets of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, alsmede technische storingen.